Αμπεροτσιμπίδα 200A / 2000A υψηλής ποιότητας

Ποιοτική Αμπεροτσιμπίδα
200A/2000A

Η αμπεροτσιμπίδα των 200 A / 2000 A σας επιτρέπει να μετρήσετε ρεύματα μέχρι 2000 αμπέρ χωρίς να κόβετε να αποσυνδέετε ή να απογυμνώνετε καλώδια. Απλά βάλετε τις δαγκάνες γύρω από το καλώδιο του οποίου το ρεύμα θέλετε να μετρήσετε και συνδέστε τη στον παλμογράφο σας PicoScope.


295,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

 

Πριν από αυτή την αμπεροτσιμπίδα προτείναμε την αμπεροτσιμπίδα των 600 Α για μετρήσεις στο σύστημα έναυσης των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων, και την αμπεροτσιμπίδα των 2000 Α για μετρήσεις σε κινητήρες πετρελαίου υψηλής συμπίεσης. Η αμπεροτσιμπίδα 200Α/2000Α καλύπτει όλες τις περιπτώσεις με βελτιωμένο εύρος και ευαισθησία, χαμηλότερο θόρυβο και γρηγορότερη απόκριση.

Η αμπεροτσιμπίδα αυτή διαθέτει κλίμακα 200 Α για καλύτερη απόδοση σε χαμηλότερα ρεύματα και έχει μεγαλύτερο μέγεθος σιαγόνων. Επίσης διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται (αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί για ελέγχους διαρροών / απενεργοποίησης μπαταρίας).

Τυπικές Χρήσεις

Το μεγάλο εύρος αυτής της αμπεροτσιμπίδας επιτρέπει τη μέτρηση ρευμάτων από λιγότερο από 1 αμπέρ μέχρι και 2000 αμπέρ. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν παλμογράφο PicoScope για πολλές μετρήσεις, όπως:

  • Έλεγχος Μπαταρίας με το πρόγραμμα PicoDiagnostics
  • Έλεγχος Σχετικής Συμπίεσης
  • Starter motor testing
  • έλεγχος της εξόδου της γεννήτριας
  • Έλεγχος ρεύματος των ηλεκτρικών μοτέρ των Υβριδικών και Ηλεκτρικών οχημάτων

Στην κλίμακα των 200 Α η αμπεροτσιμπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για πολλές μετρήσεις όπου φυσιολογικά θα χρειαζόταν αμπεροτσιμπίδα χαμηλών ρευμάτων, όπως ο έλεγχος ρεύματος των μπεκ και της ανάφλεξης.

Οδηγίες

Ενεργοποίηση
Όταν η αμπεροτσιμπίδα ενεργοποιηθεί στην επιθυμητή κλίμακα μέτρησης, θα ανάψει το πράσινο LED

Αυτόματη απενεργοποίηση
Για εξοικονόμηση μπαταρίας, η αμπεροτσιμπίδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόνη της μετά από περίπου 10 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε την αμπεροτσιμπίδα με πατημένο το κουμπί αυτόματου μηδενισμού. Θα ανάψει το κόκκινο LED και η αμπεροτσιμπίδα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα.

Αυτόματος μηδενισμός
Η μηδενική τάση εξόδου της αμπεροτσιμπίδας μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα θερμοκρασιακών ή άλλων συνθηκών. Επιλέξτε την επιθυμητή κλίμακα μέτρησης και για να μηδενίσετε την τάση εξόδου πατήστε το πλήκτρο Αυτόματου Μηδενισμού. Κατά τον μηδενισμό, βεβαιωθείτε ότι η αμπεροτσιμπίδα είναι μακριά από το καλώδιο που θέλετε να μετρήσετε.

Μέτρηση ρεύματος
1. Ενεργοποιήστε την αμπεροτσιμπίδα επιλέγοντας την επιθυμητή κλίμακα και ελέγξτε ότι το πράσινο LED είναι αναμμένο.
2. Συνδέστε το καλώδιο της αμπεροτσιιμπίδας στον παλμογράφο.
3. Μηδενίστε την αμπεροτσιμπίδα πατώντας το κουμπί Αυτόματου Μηδενισμού.
4. Κλείστε τις σιαγόνες της αμπεροτσιμπίδας γύρω από το καλώδιο που θέλετε να μετρήσετε και βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες κάνουν καλή επαφή μεταξύ τους.
5. Παρατηρήστε και πάρετε τις μετρήσεις που χρειάζεται. Θετική τιμή ρεύματος σημαίνει ότι το ρεύμα ρέει στη διεύθυνση που δείχνει το βέλος επάνω στην αμπεροτσιμπίδα.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Το πράσινο LED θα αναβοσβήνει όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει στο ελάχιστο επιτρεπόμενο. Για την αντικατάστασή της ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η αμπεροτσιμπίδα δεν είναι συνδεδεμένη στον παλμογράφο και βρίσκεται μακριά από ηλεκτρικά κυκλώματα εν λειτουργία.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε καλώδιο από την αμπεροτσιμπίδα και απενεργοποιήστε τη από το διακόπτη On / Off. Χαλαρώστε την βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα της μπαταρίας. Σηκώστε το κάλυμμα σε γωνία 30° και αφαιρέστε το τελείως από την αμπεροτσιμπίδα. Αντικαταστήστε την μπαταρία, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βιδώστε την βίδα.

Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλική μπαταρία τύπου 9 V PP3 (MN 1604).

 

Ηλεκτρικά στοιχεία
(Όλες οι ακρίβειες αναφέρονται στους 23°C ± 1°C)
Ονομαστικό ρεύμα 2000 A AC pk max. ή DC
Εύρος μέτρησης 2000 A
Δυνατότητα υπερφόρτισης 2200 A (60 s)
Ευαισθησία εξόδου 10 mV/A και 1 mV/A με επιλογή
Ακρίβεια 1) (0 έως 200 A με 10 mV/A) ± 1% της ένδειξης ± 100 mA
Ακρίβεια 1) (0 έως 1500 A με 1 mV/A) ± 1% της ένδειξης ± 500 mA
Ακρίβεια 1) (1500 έως 2000 A με 1 mV/A) ± 5% της ένδειξης
Μεταβολή κέρδους ±0.15% της ένδειξης/°C
Εύρος συχνοτήτων DC έως 20 kHz (–1 dB)
  iRMS x f ≤ 400,000
Τροφοδοσία Αλκαλική μπαταρία 9 V
PP3, MN 1604
ή IEC6LR61
Αντίσταση φορτίου (ελλάχιστη) > 100 kΩ και ≤ 100 pF
Γενικά στοιχεία
Διάσταση αγωγού 32 mm διάμετρος
Καλώδιο και βύσμα σύνδεσης 2 m μήκος ομοαξονικό καλώδιο με βύσμα ασφαλείας BNC
Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης χωρίς την μπαταρία –20°C έως +85°C

1) Η αναφερόμενη ακρίβεια αφορά σε θέση αγωγού στο κέντρο του διάκενου