Τετρακάναλος παλμογράφος picoscope 4425A BNC+
  • Τετρακάναλος παλμογράφος picoscope 4425A BNC+
  • Τετρακάναλος παλμογράφος picoscope 4425A BNC+
  • Τετρακάναλος παλμογράφος picoscope 4425A BNC+
  • Τετρακάναλος παλμογράφος picoscope 4425A BNC+

Η μονάδα του παλμογράφου των 4 καναλιών PicoScope 4425A BNC+

PQ174

Η συσκευή του παλμογράφου των τεσσάρων καναλιών, μόνη της, χωρίς καλώδια σύνδεσης και περιφερειακά. Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των παλμογράφων Picoscope, δείτε τα κιτ παλμογράφων εδώ


Τιμή:
(Για εμφάνιση κάντε: Είσοδο / Εγγραφή)
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)