Αμπεροτσιμπίδα 600A

Οικονομική Αμπεροτσιμπίδα 600A

Η αμπεροτσιμπίδα αυτή είναι ιδανική για χρήση με τον PicoScope για την μέτρηση ρευμάτων έναυσης και φόρτισης και την εκτέλεση γρήγορων ελέγχων συμπίεσης.


156,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

 

Η αμπεροτσιμπίδα αυτή μπορεί να μετρήσει μέχρι 600 A (AC ή DC). Με τη χρήση της δεν χρειάζεται να να διακόψετε το κύκλωμα ή να διαταράξετε την απομόνωση, καθώς οι ανοιγώμενες σιαγόνες πιάνουν απλά γύρω από το καλώδιο που μεταφέρει το ρεύμα. Δεν απαιτείται καμία ηλεκτρική σύνδεση.

Αυτές οι αμπεροτσιπίδες έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τους παλμογράφους PicoScope και διαθέτουν επιπλέον φίλτρα για τη μείωση του επαγώμενου θορύβου.

Τυπικές χρήσεις

Με το μέγεθος και το μήκος των σιαγόνων αυτής της αμπεροτσιμπίδας, ο έλεγχος κατανάλωσης ρεύματος της μίζας για ρεύματα μέχρι 600 Α σε οχήματα βενζίνης γίνεται πολύ εύκολα και το σημαντικότερο χωρίς επέμβαση σε αυτά. Επιπλέον μπορεί να γίνει έλεγχος και εκτίμηση της λειτουργίας των συστημάτων φόρτισης γεννητριών (βενζίνης και πετρελαίου) με αυτή την αμπεροτσιμπίδα, εξασφαλίζοντας καλή ακρίβεια με μειωμένα επίπεδα θορύβου, όπως:

  • Έλεγχος σχετικής συμπίεσης (Βενζίνη) 
  • Εκτίμηση συστήματος φόρτισης (Βενζίνη και πετρέλαιο)
  • Έλεγχος Μπαταρίας με το λογισμικό Pico Diagnostics (Βενζίνη))
  • Εκτίμηση της μίζας και των κυκλωμάτων της (Βενζίνη)