Σετ ακροδεκτών βελόνας
  • Σετ ακροδεκτών βελόνας
  • Σετ ακροδεκτών βελόνας
  • Σετ ακροδεκτών βελόνας

Ακροδέκτες βελόνας

Κάντε εύκολα, γρήγορα και με σιγουριά τις μετρήσεις σας χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες βελόνας της Pico Technology.


45,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

 

Εύκολα και γρήγορα, χωρίς τρύπημα καλωδίου

Πάρετε το σήμα που θέλετε να μετρήσετε εύκολα και γρήγορα, ακόμη και στα ποιο δύσκολα σημεία, χωρίς να βγάλετε ή να αποσυνδέσετε το βύσμα. Οι ακροδέκτες βελόνας της Pico technology είναι οι ποιο μικοί σε διάμετρο που γνωρίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό για τη λήψη σημάτων από τα ολοένα μικρότερα και ποιο ευαίσθητα βύσματα που συναντάμε στα σημερινά αυτοκίνητα. Είναι επίσης πολύ αιχμηρά, ώστε να διαπερνούν τις μονώσεις των βυσμάτων με ευκολιά. Αυτοί οι ακροδέκτες θα λύσουν τα περισσότερα προβλήματα σύνδεσης που αντιμετωπίζατε μέχρι σήμερα.

Λειτουργούν και ως ακροδέκτες τρυπήματος καλωδίου

Οι συγκεκριμένοι ακροδέκτες βελόνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λήψη του σήματος με τρύπημα του καλωδίου. Η εξαιρετικά αιχμηρή ακίδα τους είναι ιδανική για το τρύπημα της μόνωσης μικρών καλωδίων χωρίς να τους προκαλέσει ζημιά.

Οι μόνοι που διαθέτουν ανταλλακτικά

Και το καλύτερο απ'όλα: Αντίθετα με τους άλλους ακροδέκτες βελόνας που αν λυγίσουν και σπάσουν πρέπει να τους πετάξετε, οι ακροδέκτες βελόνας της Pico Technology επισκευάζονται. Διαθέτουν ανταλλακτικές βελόνες που μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε αν σπάσουν. Απλά ξεβιδώστε τη σπασμένη βελόνα και βιδώστε μια καινούρια στη θέση της. Δεν χρειάζεται να πετάξετε ολόκληρο τον ακροδέκτη.

Το κιτ περιλαμβάνει τον παλμογράφο Picoscope 4225 2 καναλιών, και τα ακόλουθα παρελκόμενα και περιφερειακά:

7 Ακροδέκτες βελόνας
3 Ανταλλακτικές βίδες
7 Ανταλλακτικές βελόνες