CAN Test Box
 • CAN Test Box
 • CAN Test Box
 • CAN Test Box

CAN Test Box

Το CAN Test Box παρέχει εύκολη πρόσβαση στην 16πινη πρίζα διάγνωσης OBDII του αυτοκινήτου, ενώ παρέχει άμεση αναγνώριση της λειτουργίας ή μη της επικοινωνίας στην πρίζα, αφού διαθέτει φωτιζόμενες ενδείξεις για τα σήματα σε κάθε ακροδέκτη της πρίζας διάγνωσης.


287,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, το CAN Test Box μπορεί να επιτρέψει τον έλεγχο της τροφοδοσίας, της γείωσης και της ποιότητας των σημάτων του CAN Bus. Με τα καλώδια ελέγχου που παρέχονται μαζί με το CAN Test Box, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τον παλμογράφο σας για να μετρήσετε τα σήματα στις γραμμές της πρίζας, ώπως για παράδειγμα τα σήματα CAN High και CAN Low του CAN Bus.

Το CAN Test Box συνδέεται στην πρίζα OBDII / EOBD του οχήματος και σας επιτρέπει να διαγνώσετε εύκολα ηλεκτρικά προβλήματα.

 • Ελέγξτε άμεσα το κύκλωμα της τροφοδοσίας και της γης
 • Αναγνωρίστε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Συνδέστε έναν παλμογράφο για καταγραφή των σημάτων από τις γραμμές δεδομένων στην πρίζα
 • Συμβατό για οχήματα με 12V και 24V τροφοδοσία

 
 
 
 
 
 
Πως λειτουργεί;

Το CAN Test Box χρησιμοποιεί αριθμημένες λυχνίες LED που φωτίζονται όταν υπάρχει σήμα στην αντίστοιχη γραμμή του ακροδέκτη της πρίζας διάγνωσης. Παλλόμενο φως υποδεικνύει σήματα μεταβαλλόμενα (δεδομένων).

Τα LEDs υποδεικνύουν τα ακόλουθα σήματα:

 • LED 1/9 - 485A/485B (Πληροφορίες καθορισμένες από τον κατασκευαστή)
 • LED 2/10 - Γραμμή Bus+ πρωτοκόλλου J1850/Γραμμή Bus- πρωτοκόλλου J1850
 • LED 3/8/12/13 - για μελλοντική χρήση
 • LED 4 - Γείωση σασί (GROUND)
 • LED 5 - Γείωση σήματος (SIGNAL)
 • LED 6/14 - CAN High of SAE J2284/CAN Low of SAE J2284
 • LED 7/15 Γραμμή K Line του ISO9141-2 και του keyword 2000485A/ Γραμμή L Line του ISO9141-2 και του keyword 2000
 • LED 11 - Σήμα χρονισμού (ρολόι)
 • LED 16 Batt+ (Τάση τροφοδοσίας)

Το CAN Test Box σας επιτρέπει να συνδέσετε τον παλμογράφο PicoScope ή οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο παλμογράφο, για την παρακολούθηση και έλεγχο των σημάτων που υπάρχουν στην πρίζα διάγνωσης, όπως για παράδειγμα τα σήματα CAN High και CAN Low του CAN Bus. Οι υποδοχές στο CAN Test Box είναι συμβατές με στάνταρ βύσματα τύπου μπανάνας 4 mm.

Το CAN Test Box διαθέτει καλώδιο 2,5 μέτρων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε σε θέση που σας εξυπηρετεί, σε απόσταση από την πρίζα διάγνωσης. Επίσης διαθέτει και μια πρίζα OBDII διακλάδωσης, ώστε να μορείτε να συνδέετε το διαγνωστικό ταυτόχρονα με τον παλμογράφο. Η τροφοδοσία του γίνεται από την πρίζα διάγνωσης και έτρι δεν χρειάζεται ξεχωριστό τροφοδοτικό.

Τυπικές Χρήσεις

Η σύνδεση του Can Test Box στην 16πιν πρίζα διάγνωσης του αυτοκινήτου παρέχει ένα μη επεμβατικό σημείο ελέγχου για όλα τα σχετικά κυκλώματα, ενώ οι λυχνίες LED θα φωτίζονται δείχνοντας την κατάσταση των ακροδεκτών της πρίζας. Οι υποδοχές των 4mm βυσμάτων μπανάνας, επιτρέπεουν την εύκολη σύνδεση τπυ PicoScope για έλεγχο και διάγνωση στο κύκλωμα.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυκυκλωτήρες για τη λήψη κωδικών αναλαμπών, και να δοθεί εξωτερική τροφοδοσία για τη διατήρηση των μνημών (κατά την αφαίρεση της μπαταρίας). Με την πρίζα διακλάδωσης OBDII και τα 2,5 μέτρα του καλωδίου του, το Can Test Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σειρά με το διαγνωστικό σας και σε απόσταση από την πρίζα διάγνωσης, επιτρέποντας τον ταυτόχρονο έλεγχο με διαγνωστικό και παλμογράφο.  

 • Έλεγχος τροφοδοσίας και γείωσης για προβλήματα επικοινωνίας
 • Δραστηριότητα των γραμμών CAN HI και CAN LOW (ανάλογα με τον κατασκευαστή)
 • Βολικό σημείο πρόσβασης για βραχυκυκλωτήρες (κωδικοί αναλαμπών και διαδικασίες αρχικοποίησης)
 • Βολικό σημείο σύνδεσης τροφοδοσίας για διατήρηση μνημών
 • Πρόσβαση εξ' αποστάσεως στην πρίζα διάγνωσης με το καλώδιο 2,5 μέτρων
 • Δυνατότητα διακλάδωσης που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση διαγνωστικού και παλμογράφου