Κιτ Καυσίμου Χαμηλής Πίεσης για τον WPS500X

Κιτ Επίβλεψης Καυσίμου για τον WPS500X

Το κιτ επίβλεψης καυσίμου της Pico περιλαμβάνει το μπλοκ θέασης (μία βελτιωμένη έκδοση από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στην Πραγματική περίπτωση με το Volkswagen caddy), μία βαλβίδα διακοπής για τον έλεγχο αντλίας καυσίμου αρνητικής πίεσης υπό φορτίο, και 3 σετ συνδέσμων σωλήνα για σύνδεση σε σωλήνες διαφορετικού μεγέθους.

Το κιτ προορίζεται για τη διάγνωση προβλημάτων σε συστήματα χαμηλής πίεσης καυσίμου ως και την είσοδο οποιασδήποτε αντλίας υψηλής πίεσης. Η μέγιστη ασφαλή πίεση για το κιτ επίβλεψης καυσίμου είναι τα 7 bar (πίεση οργάνου)

251,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)