Επαγγελματικό κιτ διακλαδωτήρων γενικής χρήσης

Επαγγελματικό κιτ καλωδίων διακλάδωσης γενικής χρήσης

Αυτό το κιτ μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη σύνδεσης σε εξαρτήματα στο αυτοκίνητο, αφού περιέχει 19 σετ διαφορετικών μεγεθών και τύπων με 4 καλώδια το κάθε σετ, και ένα επιπλέον σετ 4 καλωδίων διακλάδωσης με ακροδέκτη βελόνας.


298,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Το κιτ περιλαμβάνει 14 τετράδες διαφορετικού μεγέθους μαχαιρωτούς ακροδέκτες (0.6 mm,  0.8mm,  0.84mm, 1.0mm, 1.2 mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0 mm, 2.3 mm, 2.8 mm, 4.8 mm, 6.0 mm, 8.0mm, 8.3mm),  4 τετράδες διαφορετικών διαμέτρων στρογγυλούς ακροδέκτες (1.5 mm, 2.0 mm, 3.5 mm and 4.0 mm), μία τετράδα με τετράγωνους ακροδέκτες (0.63mm) και ένα σετ ακτροδεκτών βελόνας γωνιακού άκρου  (0.7mm).

Τα επιμέρους καλώδια διακλάδωσης είναι σχεδιασμένα με τη δυνατότητα να κουμπώνουν μεταξύ τους σε ένα μπλοκ για ευκολότερη χρήση.

Σημείωση: Τα σετ των καλωδίων αυτού του κιτ δεν διατίθενται ξεχωριστά