Αυτόματες μετρήσεις με τον Picoscope και το PicoDiagnostics

Οι αυτόματες μετρήσεις είναι μέρος του προγράμματος PicoDiagnostics που παρέχεται δωρεάν μαζί με το πρόγραμμα του παλμογράφου. Οι αυτόματες μετρήσεις περιλαμβάνουν: Μέτρηση συστήματος έναυσης (Μπαταρία, Μίζα, Γεννήτρια), Μέτρηση σχετικής συμπίεσης, Μέτρηση ισορροπίας κυλίνδρων, Ανίχνευση προβλημάτων Θορύβων και Κραδασμών (NVH test) >(Κάντε κλικ στις εικόνες για να δείτε το αντίστοιχο video)