Διαγνωστικό DX-45
  • Διαγνωστικό DX-45
  • Διαγνωστικό DX-45
  • Διαγνωστικό DX-45

Διαγνωστικό DX 45

Το DX45 είναι μια απλή στη χρήση συσκευή, που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση
των βλαβών του κινητήρα των αυτοκινήτων και τη διαγραφή των βλαβών από την ECU (εγκέφαλο) των αυτοκινήτων


(Το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Τεχνική υποστήριξη συνεχίζεται να παρέχεται.)

 

Πληροφορίες

Συνδέεται με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μέσω της πρίζας EOBD που διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα μετά το 2002.

Εμφανίζει στην οθόνη του τους κωδικούς βλάβης και την περιγραφή των κωδικών στα Ελληνικά.

Διαγράφει τις βλάβες του κινητήρα που έχουν καταγραφεί στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

Εμφανίζει στην οθόνη του σε πραγματικό χρόνο, τιμές από τους αισθητήρες του κινητήρα (MAP, MAF, O2S, IAT κλπ.).

Δεν χρειάζεται αναβάθμιση.

Υποστηρίζει όλες τις μάρκες και τα μοντέλα από το 2002 και μετά, καθώς και όλα όσα θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον.

Συνοδεύεται από βιβλιαράκι με οδηγίες χρήσης, βαλιτσάκι μεταφοράς και το καλώδιο σύνδεσης με την πρίζα EOBD του αυτοκινήτου.

Λειτουργία με βάση το διεθνές πρότυπο OBD2 ή EOBD
Πάρα πολύ γρήγορη έναρξη λειτουργίας, έτοιμο για χρήση μετά από μόλις 1 δευτερόλεπτο
Επικοινωνία με τον εγκέφαλο του οχήματος σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα
Πλήρες Ελληνικό μενού
Διαβάζει τους κωδικούς βλαβών
Εμφανίζει στα Ελληνικά την περιγραφή της βλάβης (περιέχει επεξηγήσεις για 2000 διεθνείς κωδικούς βλάβης)
Διαγράφει τους κωδικούς βλαβών
Διαβάζει και εμφανίζει τα δεδομένα παγώματος πλαισίου
Διαβάζει και εμφανίζει τιμές από τους αισθητήρες του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο
Εμφανίζει το VIN, εάν υποστηρίζεται από το όχημα
Μετρά την τάση της μπαταρίας
Δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης επιλογής των πρωτοκόλλων OBD2 για την επικοινωνία με το όχημα
Υποστηρίζονται όλα τα υφιστάμενα πρωτόκολλα OBD2:

1 = J1850 PWM 6 = CAN 11bit / 500 kB
2 = J1850 VPWM 7 = CAN 29bit / 500 kB
3 = ISO9141-2 8 = CAN 11bit / 250 kB
4 = KWP2000 5 baud init 9 = CAN 29bit / 250 kB
5 = KWP2000 fast init


Υποστηρίζονται όλοι οι αισθητήρες του κινητήρα με βάση το πρότυπο EOBD (MAF, MAP, EGR, EVAP, FRP, O2S, BARO, FLI, TP, RPM, VSS, ECT, SHRTFT, LONGTFT, LOAD_PCT, FUELSYS κ.λ.π.)
Τροφοδοσία από την πρίζα OBD2 του οχήματος, κατάλληλο για χρήση σε σύστημα τροφοδοσίας 12V
Φωτιζόμενη οθόνη LCD 3ων γραμμών με επιλογή της αντίθεσης του φωτισμού
Ακουστικό σήμα ειδοποίησης όταν βρεθούν κωδικοί βλάβης
2 LED εμφανίζουν την κατάσταση και τον έλεγχο της ροής των δεδομένων
2 πλήκτρα πίεσης για τη λειτουργία της συσκευής
Υποδοχή για καλώδιο OBD2
Διαστάσεις προϊόντος: 80x135x30 mm, ca.150g

Τίτλος Μέγεθος
Diamex DX45 1,49 MB