Δικάναλος παλμογράφος picoscope 4225Α BNC+
  • Δικάναλος παλμογράφος picoscope 4225Α BNC+
  • Δικάναλος παλμογράφος picoscope 4225Α BNC+
  • Δικάναλος παλμογράφος picoscope 4225Α BNC+
  • Δικάναλος παλμογράφος picoscope 4225Α BNC+

Η μονάδα του παλμογράφου 2 καναλιών PicoScope 4225A BNC+

Η συσκευή του παλμογράφου των δύο καναλιών, μόνη της, χωρίς καλώδια σύνδεσης και περιφερειακά. Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των παλμογράφων Picoscope, δείτε τα κιτ παλμογράφων εδώ


Τιμή:
(Για εμφάνιση κάντε: Είσοδο / Εγγραφή)
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)