Χωρητικός λήπτης υψηλής τάσης

Χωρητικός λήπτης υψηλής τάσης

Ο χωρητικός λήπτης υψηλής τάσης συνδέεται απλά γύρω απο τη μόνωση των καλωδίων υψηλής τάσης (π.χ. μπουζοκαλώδια) για τη λήψη του σήματος της υψηλής τάσης. 
Λόγω των υψηλών τάσεων στο δευτερεύον των συστημάτων ανάφλεξης, δεν είναι δυνατό να παρθούν μετρήσεις με απευθείας σύνδεση. Η απόπειρα απευθείας σύνδεσης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαλέσει ζημιά στο όργανο μέτρησης.


49,00€
(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Ο χωρητικός λήπτης διαθέτει ένα μονωμένο καλώδιο μήκους 1,8 μέτρων. είναι κατάλληλος για χρήση σε συμβατικά συστήματα ανάφλεξης και στα περισσότερα συστήματα HEI και DIS. Η βιβλιοθήκη μας με τις Κυματομορφές Οχημάτων περιέχει παραδείγματα κυματομορφών που καταγράφηκαν με χρήση του διαγνωστικού παλμογράφου αυτοκινήτων PicoScope και του χωρητικού λήπτη υψηλής τάσης.

Παρότι είναι ιδανικός για χρήση μαζί με τον παλμογράφο αυτοκινήτων PicoScope, ο χωρητικός λήπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους παλμογράφους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν λειτουργία αντιστροφής της κυματομορφής.